Fast pris 15990,-

Se hva det koster å bruke Aktiv oppgjør.

Fast pris inkluderer:

 • Utarbeidelse av kontrakt

  Utfylling av skjøter

  Tinglysningsgebyr sikringsobligasjon

  Grunnboks utskrift fra Kartverket

  Elektronisk tinglysning

  Signering med BankID

 • Inneståelser til kjøpers bank/finansieringspartner

  Innfrielse av tinglyste heftelser

  Innfrielse/sjekk av legalpant - kommunale avgifter, eiendomsskatt, restanser husleie etc

 • Sjekk og bekreftelse ved innbetaling av kjøpesum

  Avklaring av overtakelse

  Utsending av overtakelsesprotokoll

  Utbetaling av oppgjør

 • Oppfølging av heftelser til sletting

  Retur av kjøpers pant med rett prioritet til bank

Gebyrer

Gebyrene dekker direkte utlegg til eksterne leverandører og vil variere ut ifra type eiendom, og i hvilken kommune boligen hører hjemme i. Prisene under er ca. priser

 • Innfrielse av Utleggsforretninger pr. stk 750,-

Fast eiendom:

 • Innhenting av kommunale opplysninger vedrørende legalpant 0 - 1500,-
 • Innhenting av opplysninger boligsameie 0 - 4000,-
 • Eieskiftegebyr til forretningsfører 0 - 6000,-
 • Tinglysningsgebyr fast eiendom 500,-
 • Dokumentavgift fast eiendom 2,5%

Borettslag/Aksjelag:

 • Innhenting av opplysninger fra borettslagets forretningsfører 0 - 4000,-
 • Eieskiftegebyr til forretningsfører 0 - 8000,-
 • Utlysning av forkjøpsrett 0 - 8000,-
 • Medlemskap 0 - 1000,-
 • Transportgebyr ved aksjelag 0 - 9900,-
 • Pantenotering aksjelag 0 - 4000,-
 • Tinglysningsgebyr borettslag 500,-