Nå er det ikke lenger mulig å selge boligen «som den er» Fra 1. januar 2022 ble det gjort store endringer i loven som regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger.

Går du med planer om å kjøpe eller selge bolig? Da kan det være lurt å se nærmere på endringene i Avhendingsloven. Der det tidligere var lov å selge boligen med forbeholdet «selges som den er», har du nå et betydelig større ansvar som selger.

Større ansvar for skjulte feil og mangler

Tidligere var selger kun ansvarlig for mangler som har medført at eiendommen er levert i vesentlig dårligere stand enn kjøper har kunne forventet. Grensen for hva som regnes som en vesentlig mangel endres fra dagens praksis på 3-5% av kjøpesum, til en egenandel på 10 000,- Det betyr ikke at det er 10.000,- i egenandel pr. mangel, men samlet for mangler. Er verdien på to mangler, i lovens forstand, samlet kr. 30.000,-, vil altså selger svare for kr. 20.000,- til kjøperen. Men, det er naturligvis slik som tidligere at det ikke er feil eller mangler om man kunne eller burde vite om dem.

I praksis vil det nå si at selger har et større ansvar for eventuelle skjulte feil eller mangler som senere oppdages i eiendommen. Som selger må det dermed tas spesifikke forbehold for å ikke havne i ansvar. Det vil altså ikke lenger være mulig for selger å ta generelle forbehold.

Alt som er opplyst om, og tydelig gjort rede for i tilstandsrapporter og egenerklæringer, vil ikke være gjenstand for mangler siden kjøper har fått mulighet til å undersøke eiendommen nærmere, og tatt høyde for mulige mangler ved inngåelse av bud. Eksempelvis – selger kjenner til lukt av muggsopp i kjelleren og opplyser om dette, men kjenner ikke til omfanget av skaden. Kjøperen gis da en reell oppfordring til å undersøke nærmere og eventuelt ta høyde for risikoen gjennom å tilby en lavere pris.

Skaper trygghet for begge parter

Formålet med endringene er å skape en tryggere bolighandel for både kjøper og selger. I forbindelse med endringene i avhendingsloven er det også laget en ny forskrift med bestemmelser for hva en tilstandsrapport skal inneholde. For deg som skal selge, er det derfor viktig å vite at tilstandsrapporten på boligen må være i henhold til den nye forskriften. Dette er også et krav ved kjøp av boligselgerforsikring.