iStock-1148193777.jpg

Om Boligkjøper- og Boligselgerforsikring

Aktiv Oppgjør AS samarbeider med Söderberg & Partners ved tegning av boligkjøperforsikring og boligselgerforsikring.

Enten du skal selge eller kjøpe bolig, er forsikring lurt å ha. Det sikrer deg nemlig nødvendig juridisk bistand dersom det oppstår situasjoner hvor du har krav på erstatning.

Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar overfor kjøper etter avhendingsloven. Du får samtidig hjelp til å håndtere reklamasjonen fra kjøper eller kjøpers representant. Som selger har du et særlig høyt ansvar fordi du etter avhendingsloven kan bli ansvarlig for feil og mangler du ikke kjente til, i hele fem år etter overtakelse.

Dette gjelder også dersom boligen selges videre innen disse årene. Boligselgerforsikring dekker dette ansvaret overfor kjøper, begrenset til boligens salgssum og maksimalt kr 10. mill.

Skadeoppgjørsselskapet Claims Link tar seg av klagebehandlingen, og betaler ut eventuell erstatning direkte til kjøper. På denne måten sikrer boligselgerforsikringen selger av boligen samtidig som det sikrer at kjøper har en likvid motpart.

For å kunne tegne boligselgerforsikring må det foreligge en tilstandsrapport som er i henhold til forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunktet kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Forsikringspremien beregnes ut ifra salgssum på boligen. Kostnaden trekkes direkte i oppgjøret etter salg.

Alle typer boliger/tomter med eget gnr. og bnr.:
5,83‰ av salgssum. Minimum kr. 12.400,- maksimum kr. 62.000,-

Alle typer boliger med seksjonsnummer:
4,69‰ av salgssum. Minimum kr. 6.600,- maksimum kr. 37.200,-

Alle typer boliger med andelsnr./aksjenr:
2,79‰ av salgssum. Minimum kr. 4.200,- maksimum kr. 31.000,-

Alle typer fritidsboliger/fritidstomter:
6,57‰ av salgssum. Minimum kr. 9.600,- maksimum kr. 62.000,-

Visste du at boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring og er kjøpers motvekt til selgers boligselgersforsikring? Med boligkjøperforsikring trenger du verken tenke på hvor mange advokattimer du bruker, eller hvor mye det koster med nødvendig skadedokumentasjon. Saker håndteres av forsikringsselskapet If.

Priser

Leilighetspakke kr. 9 900,-

Huspakke kr. 18 900,-

Hyttepakke kr. 18 900,-


Har du spørsmål?

Skriv inn telefonnummeret ditt og vi vil kontakte deg innen neste virkedag.