Derfor er oppgjøret viktig

Hva er den største investeringen du har gjort hittil? Sannsynligheten er stor for at svaret er boligen. Når eiendommen en dag skal skifte hender, er det derfor ekstra viktig at alle transaksjoner og papirarbeid skjer etter boka.

Konsekvensene kan nemlig fort bli store dersom oppgjøret ikke blir håndtert korrekt. Som kjøper ønsker du ikke å overføre penger til selger før eiendommen er formelt overført. På sammen måte ønsker heller ikke selger å overføre eiendommen før pengene er mottatt. Begge parter har rett i sin skepsis og bør aldri overføre hverken eiendom eller penger før de vet med sikkerhet at dette er trygt.

Forsinkelser og økonomiske konsekvenser
Selv om du har funnet kjøper til boligen din er det fortsatt mye som skal på plass i forbindelse med en eiendomstransaksjon – og noe av det har du kanskje ikke tenkt så mye over. En kontrakt er greit å ha, men visste du at denne også bør tilpasses hver enkel eiendom og inneholde alle momenter som er avtalt? I tillegg kan det være nødvendig å innhente og fylle ut en del andre dokumenter som egenerklæringer om konsesjonsfrihet, styregodkjennelser, utlysning av forkjøpsretter, sletting av forkjøpsretter etc. Dersom noen av disse tingene er påkrevd – og mangler – kan det føre til forsinkelser og økonomiske konsekvenser.

Mange tenker heller ikke over at heftelser i eiendom følger eiendommen og ikke personen. Dersom selger ikke innfrir sine lån og betaler nødvendige avgifter, vil kjøper kunne sitte igjen med selgers kreditorer hengende over seg – og være ansvarlig overfor disse.

Viktigheten av en nøytral part
Enten du skal selge eller kjøpe bolig, er det viktig å være trygg helt til siste fase er unnagjort, særlig i fasen hvor penger og eiendom skal overføres. Denne sikkerheten tilbyr vi i form av en klientkonto. Kjøper innbetaler pengene hit, og der blir de stående til kjøper har fått hjemmel, altså eierskap til eiendommen i grunnboken. Aktiv Oppgjør er en nøytral part, og ved bruk av klientkonto er vi underlagt strenge rutiner og regelverk for håndtering av midler på denne. Blant annet er vi pålagt å sikre rettsvern for disse pengene, i form av overføring av eiendom og etablering av pant.

Har du flere spørsmål i forbindelse med oppgjørsprosessen? Se gjerne våre ofte stilte spørsmål eller ta direkte kontakt med oss.