DSC06643.jpg

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Proaktiv Eiendomsmegling v/Proaktiv Gruppen AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i virksomheten skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig
Proaktiv Gruppen AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.
Daglig leder i Proaktiv Gruppen AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av selskapet og franchisetakerne. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til Kvalitetssjef i Proaktiv Gruppen AS.

Vår behandling av personopplysninger
Proaktiv Eiendomsmegling behandler personopplysninger til følgende hovedformål:
Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge/kjøpe eiendom.
Behandling av personopplysninger for å markedsføre eiendommer.
Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester.
Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak.
Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Hvilke personopplysninger samles inn?
Informasjonen som lagres om deg som bruker, omhandler posisjonen din (IP-adresse), hvordan du navigerer på nettsiden og teknisk informasjon om nettleseren din og operativsystemet ditt.

Eksempler på opplysninger som kan lagres er:
Navn/Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
E-post
Kommentarer
Samtykker
Formål
Kilde for henvendelsen
Registreringsdato
Kontoopplysninger
Sivilstatus
Boligen du er interessert i
Hvor henter vi personopplysningene i fra? Vi innhenter personopplysninger fra følgende kilder:

Fra deg i forbindelse med:
Inngåelse av oppdrag
Behandling av interessenter og budgivning
Elektroniske skjemaer på nett (hjemmeside), webmegler, meglere eller markedsplasser for fast eiendom (eks. finn.no).

Fra offentlige kilder, som for eksempel:
Kommuner
Eiendomsverdi
Statens kartverk
Brønnøysundregisteret
Infoland
Det sentrale folkeregisteret
Skatteetaten
Fra en tredjepart, som for eksempel:
Anbudstorg
Finansrådgiver
Kjøper i forbindelse med boligkjøp
Sosiale medier
Fra informasjonskapsler/Cookies: Se link til vår cookiepolicy

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Proaktiv Gruppen AS er franchisegiver og vil dele personopplysningene med alle Franchisetakerne. Proaktiv Gruppen AS er behandlingsansvarlig på vegne av alle selskapene.

For å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler, som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Eksempler på slike tredjepartsaktører er Facebook, Google, Delta Projects og VWO. Se vår cookiepolicy her.

I forbindelse med bestilling av foto, boligsalgsrapport, interiørarkitekt, finansiering(factoring) og andre produkter/tjenester i tilknytning til et oppdrag, benytter megler eksterne leverandører. Megler oppgir oppdragsgivers kontaktopplysninger til disse leverandørene. Tilsvarende dersom oppdragsgiver/kjøper velger å tegne boligselgerforsikring/boligkjøperforsikring.

I tilfeller kunder ønsker å bli kontaktet i forbindelse med tilbud på finansiering og eller forsikring fra samarbeidende bank, oppgir megler kundenes kontaktopplysninger til banken.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere
Proaktiv Gruppen AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Proaktiv Eiendomsmegling lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger om våre ansatte til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til skb@proaktiv.no eller eventuelt per post til Proaktiv Gruppen AS, Postboks 591, 5806 Bergen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud
Proaktiv Eiendomsmegling har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til Proaktiv Eiendomsmeglings behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet skb@proaktiv.no.

Endringer
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.